Chuyên mục: Xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu để biết ngày nào tốt ngày nào xấu làm các việc đại sự, mang lại thành công cũng như tài lộc cho gia chủ Nhâm tuất 1982

Bình giải xem ngày cưới tuổi 1982 tháng 12 năm 2019 hợp vợ hợp chồng

“Đầu muốn xuôi thì đuôi phải lọt” cũng như muốn có cuộc sống hạnh phúc viên mãn thì một lễ cưới thành công là điều ai cũng muốn.  Xem ngày… Read more »

Luận giải xem ngày cưới tuổi 1982 tháng 11 năm 2018 hợp vợ hợp chồng

“Đầu muốn xuôi thì đuôi phải lọt” cũng như muốn có cuộc sống hạnh phúc viên mãn thì một lễ cưới thành công là điều ai cũng muốn.  Xem ngày… Read more »

Bình giải xem ngày cưới tuổi 1982 tháng 9 năm 2018 hợp vợ hợp chồng

“Đầu muốn xuôi thì đuôi phải lọt” cũng như muốn có cuộc sống hạnh phúc viên mãn thì một lễ cưới thành công là điều ai cũng muốn.  Xem ngày… Read more »

Luận giải xem ngày cưới tuổi 1982 tháng 8 năm 2018 hợp vợ hợp chồng

“Đầu muốn xuôi thì đuôi phải lọt” cũng như muốn có cuộc sống hạnh phúc viên mãn thì một lễ cưới thành công là điều ai cũng muốn.  Xem ngày… Read more »

Bình giải xem ngày cưới tuổi 1982 tháng 6 năm 2018 hợp vợ hợp chồng

“Đầu muốn xuôi thì đuôi phải lọt” cũng như muốn có cuộc sống hạnh phúc viên mãn thì một lễ cưới thành công là điều ai cũng muốn.  Xem ngày… Read more »

Luận giải xem ngày cưới tuổi 1982 tháng 5 năm 2018 hợp vợ hợp chồng

“Đầu muốn xuôi thì đuôi phải lọt” cũng như muốn có cuộc sống hạnh phúc viên mãn thì một lễ cưới thành công là điều ai cũng muốn.  Xem ngày… Read more »